Algemene voorwaarden en privacy

Ik (Carien van Brakel, Certified Healing Touch Practitioner) ben wettelijk verplicht u duidelijk te informeren over welke privacygevoelige gegevens ik verzamel en met welk doel. Dit volgt uit de Wet bescherming persoonsgegevens 25-05-2018/ AVG. Tevens treft u onderstaand de algemene voorwaarden aan die ik vanuit mijn bedrijf hanteer.

  • Uw persoonlijke gegevens die ik registreer zijn uw Naam, Adres en Woonplaats gegevens, e-mail en telefoonnummer. Tevens leg ik medische gegevens van uw vast die van belang kunnen zijn voor het behandeltraject. Alle informatie bewaar ik op mijn computer die beveiligd is met het AntiVirus programma Webroot en tevens in uw dossiermap die opgeborgen ligt in een afgesloten kast en in een afgesloten ruimte. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.
  • De opgestelde rekening wordt voor mijn financiële administratie 7 jaar bewaard in de computer. Ik maak 1 keer per maand een back-up van de gegevens op een externe harde schrijf. Deze wordt bewaard in een afgesloten kast. Na 7 jaar wordt deze versie vernietigd. Uw digitale en papieren dossiermap wordt 2 jaar na uw laatste behandeling vernietigd.
  • De verstrekker van mijn boekhoudprogramma, alsmede met mijn accountant, de beheerder van mijn websites en de organisatie waarmee ik mijn nieuwsbrieven verstuur, hebben allemaal hun eigen privacyreglement opgesteld conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • Eventuele uitwisseling die ik met u heb via e-mail en WhatsApp zullen zo snel mogelijk worden gewist. Mijn telefoon is beveiligd met een vingerscan en een wachtwoord.
  • Op mijn websites carienvanbrakel.nl en www.voeljewelinlv.nl maak ik gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”: kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen.

Wanneer wij besluiten te gaan samenwerken verklaren wij hierbij:

  • Dat beide partijen zich verplichten tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die voortkomen uit de gesprekken.
  • Dat cliënten die consulten afnemen bij Carien van Brakel ten alle tijden verantwoordelijkheid blijven voor het eigen welzijn. Carien van Brakel kan niet verantwoordelijk / aansprakelijk gesteld worden voor het handelen van de cliënt.
  • Dat facturering rechtstreeks aan de cliënt zal plaatsvinden via e-mail en dat de factuur binnen 14 dagen zal worden voldaan onder vermelding van het factuurnummer.
  • Dat afspraken die binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling worden afgezegd, voor 50% in rekening kunnen worden gebracht. Bij het niet komen opdagen kan het volledige bedrag worden

Hierbij verklaart u:

Na het lezen van bovenstaande akkoord te gaan met het verzamelen van uw persoonlijke gegevens alsmede met de werkwijze van de behandelingen gedurende de periode waarin u consulten afneemt bij Carien van Brakel, Certified Healing Touch Practitioner op de manier en met het doel zoals hierboven beschreven staat.

Indien u aanvullende vragen heeft hierover kunt u te allen tijde contact opnemen met Carien van Brakel. Indien u uw toestemming wilt wijzigen of opzeggen, dan kunt u dit schriftelijk aan haar laten weten en zal zij schriftelijk gehoor geven aan uw verzoek.